Formål og opgaver

 

Den Danske Koloni i Schweiz blev indstiftet i 1934. Foreningen er et samlingspunkt for danskere, schweizere eller folk af andre nationaliteter, som interesserer sig for Danmark, det danske sprog, dansk kultur eller på anden måde interesserer sig for danske forhold. Foreningen er politisk og konfessionelt neutral.

 

Foreningens formål er:

 • at styrke den indbyrdes forbindelse mellem danske i Schweiz og hjemlandet
 • at udbrede kendskabet til Danmark
 • at virke for den kulturelle forbindelse mellem de to lande
 • at varetage medlemmernes interesser såvel i Schweiz som i Danmark
 • at vedligeholde vort sprog og vor danske kultur
 • at udgive et medlemsblad kaldet KoloniAvisen med meddelelser om foreningens aktiviteter, eller hvad der ellers kan være af interesse for danskere her i landet
   

Traditionelt har foreningen flere årlige sammenkomster:

 • et sommermøde, afholdes ligesom generalforsamlingen på forskellige steder i landet, således lærer vi vort gæsteland at kende
 • en generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges, hvor koloniens anliggender drøftes
 • flere arrangementer i løbet af året

 

Nye medlemmer er altid velkomne!

 

Kontatker os per mail dansk@dansk.ch eller telefonisk +41 76 460 84 94