Startseite

Den danske koloni

   Hvem er vi?
   Bestyrelsen
   Koloniavisen
Medlemsskab
Aktiviteter
Links
Kontakt
 
 

Formål og opgaver

Den Danske Koloni i Schweiz blev indstiftet i 1934
Foreningen er et samlingspunkt for danskere, schweizere eller folk af andre nationaliteter, som interesserer sig for Danmark, det danske sprog, dansk kultur eller på anden måde interesserer sig for danske forhold. Foreningen er politisk og konfessionelt neutral.

Foreningens formål er:

at styrke den indbyrdes forbindelse mellem danske i Schweiz og hjemlandet
at udbrede kendskabet til Danmark
at virke for den kulturelle forbindelse mellem de to lande
at varetage medlemmernes interesser såvel i Schweiz som i Danmark
at vedligeholde vort sprog og vor danske kultur

Traditionelt har foreningen to årlige sammenkomster:

et sommermøde, afholdes ligesom generalforsamlingen på forskellige steder i landet, således lærer vi vort gæsteland at kende
en generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges, hvor koloniens anliggender drøftes
at udgive et medlemsblad kaldet KoloniAvisen med meddelelser om foreningens aktiviteter, eller hvad der ellers kan være af interesse for danskere her i landet

Kolonien er medlem af Nordisk Club Schweiz (Association of Nordic Clubs in Switzerland) og har herved forbindelser til andre danske og skandinaviske foreninger.

Nye medlemmer er altid velkomne!

 

 © 2003-2016, Den danske Koloni